KOIPEZTA DEZAGUN IRAULTZA SOZIALISTAREN KATEA

Zebrabidea pasatzean ia harrapatu gaituen ibilgailua bezala igaro da martxoaren 8a, ziztu bizian, eta sorrarazi dizkigun emozio, sentimendu eta hausnarketa andanak gure burua birkokatu beharrean utzi du. Egun horren prestaketak zein egun horretako uholdeak gure barrenetatik atera digu ideiak ordenatzeko gogoa. Horri heltzeko asmotan, erabaki dugu igande honetako sarrera azken aldian buruan han-hemenka darabilgun kezka Read more about KOIPEZTA DEZAGUN IRAULTZA SOZIALISTAREN KATEA[…]

MARTXOAREN 8ak UTZI DIGUNAZ…

Emakumeon oihuek ez dituzte gehiegitan kaleak hartzen, gizonezkoenak ozenago entzun izan ohi dira. Horrek ahots korden presioaz haragoko arrazoiak ditu dakigunez. Emakume langileok, politikoki subjektu ezgai nahi gaitu sistema kapitalistak eta horretarako bere mekanismo guztiak baliatzen ditu: feminizatutako lanak debaluatu, haurdunaldiengatik lanetik kaleratu, kultura misogino bat hedatu eta gure zaurgarritasuna areagotzeko bitartekari figurak sortu gizon langileengan… Ordea, Martxoaren 8 ugaritan legez, emakumeon garrasiak hartu ditu kaleak aurtengoan ere, pairatzen ditugun etengabeko erasoak salatu eta politikoki ezgai nahi gaituen sistema honen aurrean antolakuntza politikoaren alde altxatuz. Emakume langile andana lehen lerroan jarri eta milaka pertsonako manifestaldiak ikusi ditugu, genero auziari dagozkion eztabaidek hartu dituzte egunkari, webgune, egunerokotasuneko elkarrizketa zein militantzia espazio ugari, zaintzaren inguruko hausnarketak nagusitu dira, baliogabetuta dauden lan feminizatuak azaleratu dira…

Aurtengo greba feminista honek agerian utzi du emakumeen zapalkuntzaren iturria ez dela kultura matxista soila, baizik eta hau sostengatzen duen sistema kapitalistaren ondorioa dela. Poztekoa da, gure egoeraz jabetu eta hau aldatzeko grina zabaldu izana han eta hemen. Haatik, uste dugu gure egoeraren analisi egokia egitea dagokigula hau aldatzeko tresna eraginkorrak planteatu ahal izateko. Martxoaren 8aren inguruan idatzi ditugun sarreretan aipatzen genuen legez, greba feministak eragin positiboak dauzkan bezala, baditu gure ustez arriskutsuak gerta liratekeen zenbait puntu bere planteamenduan: gizon langileak borroka feministatik kanpo kokatzea esaterako. Langile klasearen baitan banaketa eta konpetentzia elikatu beharrean, zapalkuntzen eta subordinazioaren  jatorri komunaren aurka altxatu eta antolatzea dagokigu langile guztioi. Egia da, emakume guztion batasuna aldarrikatzetik urrundu eta emakume langilea jarri dela aurtengoan erdigunean, zenbait irakurketa eta karteletan bederen. Emakume langilea subjektu forman irudikatzetik haratago, osotasunaren aurkako borrokan langile klasearen batasuna antolatzearen beharrezkotasuna jarri behar dela mahai gainean uste dugu guk ordea. Soilik modu horretan lortuko baitugu sistemaren gaindipenera eramango gaituen estrategia kolektibo iraultzaileak planteatzeko gaitasuna.

Hala ere, feminismoa klase perspektiba batetik aztertzeko saiakerak ez dira gutxi izan egunotan, eta Euskal Herrian nagusitzen ari den gogo iraultzaile eta ildo sozialista baten berreskurapen baterako determinazioa txalotzekoak iruditzen zaizkigu. Zentzu horretan, genero zapalkuntzaren nolakotasuna ulertzeko eta horren erroko analisia egiteko antolatutako hitzaldi, eztabaida edo mahainguru ugari eman ditu Martxoaren 8ko testuinguruak. Halaber, greba feminista honetan klase autonomiaz jardun duten talde zein antolakundeak asko izan dira ikasle mugimenduan, gaztetxe zein gazte asanbladetan, unibertsitateko talde feministetan, herrietako hainbat emakume taldetan… Horren aurrean, talde hauetatik guztietatik abiatutako planteamenduak zoriontzea da gure egitekoa gaurkoan. Ilusioz jarraitu ditugu aurrera eramandako dinamika eta ekimenak, ekarpen interesgarriak egin dituzten irakurketak… eta bereziki azpimarratzekoa da, auzi hau forma mixtoan lantzeko aukera zabaldu izana, agerian utzi baitu aldarrikatzen dugun batasunaren bide zuzenean pausuak ematen gabiltzala. […]

AUTODEFENTSAZ EZINEGONA ANTOLATU

Biolentziaren jatorriaz eta horrek gaur egun hartzen duen formaz aritu ostean, eraso puntualei erantzuteko eta eraso horiek ekiditeko artikulatu beharreko mekanismoen beharra azaleratu zaigu. Protokolo integralen falta ikusi dugu, hau da, eraso bat gertatzea ahalbidetzen duten faktore guztien analisia eta horiek deuseztatzeko tresnen falta. Horiek garatzen ditugun bitartean, egun dugun tresnetako baten inguruko hausnarketa plazaratu nahi dugu gaurkoan, mila esparru desberdinetan erabili den (dugun) tresna batena: autodefentsa.

Autodefentsa terminoaren aterkipean hainbat eta hainbat eragile, lan-talde eta dinamika abiatu dira gure inguruan. Hala ere, hainbat hutsune identifikatu ditugu praktika horien baitan, konplementarioak badira ere, orokortasun batetik kanpo antolatzen diren momentuan mugatuak bilakatzen direlako. Erantzun hauek eraso koiunturalei soilik erantzuten diete eta gainera, eguneroko praktika eta antolakuntza batetik urrun, forma espontaneoan garatzen dira gehienetan.

Guzti horren ildotik, martxan jarritako autodefentsa-formak helburu bihurtu dira abiatutako eragile eta dinamiketan. Eraso guztiei, banaka eta modu isolatuan aurre egiteko antolatuak izan diren espazioetan, eraso bakoitzaren nolakotasuna eta forma subjekitiboa aztertu dira, eta horietatik abiatuta autodefentsaren beharra ikusi da. Erasoak gertatzea ahalbidetzen dituzten baldintzen inguruan, ordea, ez da askorik sakondu. Guk baldintza horien analisi sakon eta zehatza ezinbestekoa dela deritzogu, erasoak ahalbidetzen dituzten oinarri materialak moldatuta soilik egongo delako horiekin bukatzeko aukera.

Gainera, esperientzia horiek borroka sektorialak eraman izan dituzte aurrera, zapalkuntza eta erasoak osotasunaren baitan kokatu gabe, kolektibo konkretuen borroka bilakatuz eta subjektua modu partzialean definituz. Horren aurrean beharrezkoa deritzogu autodenfentsa nortzuk antolatuko dugun eta norengandik/zerengandik babestuko garen zehaztea. Kapitalaren erreinuan boterea ez da kategoria abstraktu bat, gure bizien gaineko kontrola baizik eta horren aurrean langileok beharrezkoa dugu gure egoera eta honek erantzule konkretuak dituela ulertzea, ez dela kasualitatea.

[…]

NOR GARA?

Kaixo burkide,

Egia esan ez dakigu nor zaren, ez ditugu zure korapiloak ezagutzen, ez dakigu momentuko zure kezkak zeintzuk diren, ez blog honetan sartzera bultzatu zaituzten arrazoiak zeintzuk izan diren ere. Eta pentsatuko duzun bezala, pantailaz bestalde irakurtzen dabilena ez ezagutzeak, zaildu egiten digu komunikazioan asmatzea. Hala ere, sarrera honen bitartez, geure buruak zein asmoak aurkeztu nahi dizkizugu; argi daukagun arren, jarduna izango dela elkar ezagutzeko modurik zuzenena.

Sortu berri dugun interneteko txoko honetara hurbildu bazara, Itaia izeneko blog honen inguruko jakin-mina piztu zaizulakoan gaude. Bertako kideok argi daukagu blog hau Euskal Herrian gure jarduna beso zabalik jasoko duen orori zuzentzen diogula: geure bizien gaineko botere osoa eskuratu nahi duzun horri, emakume langileak inpotentziara kondenatzen gaituzten bizi baldintzak borrokatzeko prest zauden horri, geure zalantza berberak dauzkazun horri, emakume langileok bizi dugun esplotazioarekin errotik bukatu nahi duzun horri… finean, iraultza sozialista gauzatzeko prest dagoen edonori!

Itaiaren jarduna, bai Euskal Herria bizitzen ari den garapen politikoarekiko, baita mundu mailan ematen diren gertakariekiko daukagun ulerkera plazaratzera bideratuko dugu. Emakume langileok askapen prozesu eraginkor bat martxan jartzeko kontuan eduki beharreko auzien inguruko eztabaida sortu nahi dugu, eta hortaz, gure helburua militanteongan hausnarketa sustatzea izango da: subjektu politikoaren inguruan, eratu beharreko aliantzen inguruan, eman beharreko pausuen inguruan, jarraitu beharreko estrategiaren inguruan… Hau da, emakume langileok askapen prozesu eraginkor bat martxan jartzeko kontuan eduki beharreko auzien inguruko eztabaida sortu nahi dugu; horretarako, langile klaseko emakumeok bizitzen dugun esplotazio forma zehatza identifikatu, ezagutu, eta berau gainditzea ahalbidetuko digun jarduna sustatuz.

[…]